Добредојдовте

На 30.12.1999 година е регистриранa Агенција - КОБРА -  со седиште на ул. "Октомвриска Револуција" бр 26/3 во Куманово. Фирмата се распоредува во претежна дејност Активности за истрага и обезбедување со шифра на дејност 74.60, со која започнува со работа на 12.02.2003 година.
 
Во врска со Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен весник на РМ", број 80/99) Министерство за Внатрешни Работи на Република Македонија издава дозвола за работа бр. 17-18131/1 од 28.07.2003 година на правното лице  КОБРА  Куманово за вршење на дејноста за обезбедување на лица и имот во вид на давање на услуги.
 

Наши партнери

24/7 ПРИЈАВЕТЕ ДЕФЕКТ

на следниот телефон: 031/413-409

Следете не:  

 

Контакт инфо

Адреса:  Октомвриска Револуција 26/3 
Куманово, Р Македонија

Тел.:  031 413 409 / 520 258
Факс:  031 413 409
Email: contact@kobrasecurity.com.mk